کميسيون نظارت و حقوقي کميسيون نظارت و حقوقي
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ اسفند - تعداد بازدید: 4058 بار

کميسيون نظارت و حقوقي :

اعضاي هيئت رئيسه كميسيون نظارت و حقوقي:

 

رئيس: مجيد شمس
نائب رئيس : علي رضا پورعسگريمنشي: حسن الماسي

 

سایر اعضا:

آقايان حسن الماسي

علي رضا پورعسگري

سيدعلي ثابت

مجيد شمس

علي رضا عرب بيگي

سيدمهدي ناظم رضوي

علي هاشمي طاهري

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
كاشان - بلوار شهید خادمی - جنب پارک شهید حسن زاده - شورای اسلامی شهر | تلفن: 55440055 (031)
کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر کاشان می باشد.