کميسيون اقتصادي ، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کاشان کميسيون اقتصادي ، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کاشان
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ اسفند - تعداد بازدید: 4465 بار

کميسيون اقتصادي ، برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کاشان

 

اعضاي هيئت رئيسه كميسيون اقتصادي ، برنامه و بودجه

رئيس: علي رضا پورعسگرينائب رئيس : مجيد شمسمنشي: سيدعلي ثابت

سایر اعضا:

آقايان علي رضا پورعسگري

سيد علي ثابت

جواد حاجي قديري

علي رسول زاده

مجيد شمس

علي رضا عرب بيگي

سيد مهدي ناظم رضوي

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
كاشان - بلوار شهید خادمی - جنب پارک شهید حسن زاده - شورای اسلامی شهر | تلفن: 55440055 (031)
کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر کاشان می باشد.