کميسيون امور عمراني و فني کميسيون امور عمراني و فني
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ اسفند - تعداد بازدید: 4962 بار

کميسيون امور عمراني و فني :


اعضاي هيئت رئيسه كميسيون امور عمراني و فني:

رئيس: سيدعلي ثابت


نائب رئيس : جواد حاجي قديري


منشي: مصطفي كردميل


سایر اعضا:

آقايان حسن الماسي

سيدعلي ثابت

جواد حاجي قديري

مصطفي كردميل

مهدي مدني

سيد مهدي ناظم رضوي

سيدرضا هاشمي

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
كاشان - بلوار شهید خادمی - جنب پارک شهید حسن زاده - شورای اسلامی شهر | تلفن: 55440055 (031)
کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر کاشان می باشد.