کميسيون خدمات شهري کميسيون خدمات شهري
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ اسفند - تعداد بازدید: 4159 بار

کميسيون خدمات شهري


اعضاي هيئت رئيسه كميسيون خدمات شهري :

رئيس: حسن الماسينائب رئيس : مهدي مدنيمنشي: مصطفي كردميل

 

سایر اعضا:

آقايان حسن الماسي

حسين حيدريان

علي رسول زاده

علي رضا عرب بيگي

مصطفي كردميل

مهدي مدني

سيدرضا هاشمي

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
كاشان - بلوار شهید خادمی - جنب پارک شهید حسن زاده - شورای اسلامی شهر | تلفن: 55440055 (031)
کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر کاشان می باشد.