کميسيون فرهنگی و اجتماعی کميسيون فرهنگی و اجتماعی
۱۳۹۳ شنبه ۲۳ اسفند - تعداد بازدید: 4184 بار

کميسيون فرهنگی و اجتماعی:


 اعضاي هيئت رئيسه كميسيون فرهنگي و اجتماعي:

رئيس: سيدرضا هاشمينائب رئيس : جواد حاجي قديريمنشي: مجيد شمسسایر اعضا:

آقايان علي رضا پورعسگري

حسين حيدريان

جواد حاجي قديري

علي رسول زاده

مجيد شمس

سيدرضا هاشمي

 علي هاشمي طاهري

ارسال به شبکه های اجتماعی:
تصاویر مرتبط
كاشان - بلوار شهید خادمی - جنب پارک شهید حسن زاده - شورای اسلامی شهر | تلفن: 55440055 (031)
کلیه حقوق متعلق به شورای اسلامی شهر کاشان می باشد.