رئیس شورای اسلامی شهر کاشان: برای سرعت بخشی به توسعه کاشان چاره ای جز جلب اعتماد سرمایه گذاران نداریم رئیس شورای اسلامی شهر کاشان در حاشیه نشست رسمی و گفت و شنود شورای شهر با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سایپا ایجاد صنایع قطعه سازی با هدف تأمین نیازهای این شرکت بزرگ خودروسازی را به لحاظ صرفه جوئی ریالی در هزینه ها و هم به جهت افزایش اشتغال زائی در شهر کاشان مهم ارزیابی کرد.
 ۱۳۹۴ دوشنبه ۳۱ فروردين ساعت 0 و 0 دقیقه
رئیس شورای اسلامی شهر کاشان در حاشیه نشست رسمی و گفت و شنود شورای شهر با مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت سایپا ایجاد صنایع قطعه سازی با هدف تأمین نیازهای این شرکت بزرگ خودروسازی را به لحاظ صرفه جوئی ریالی در هزینه ها و هم به جهت افزایش  اشتغال زائی در شهر کاشان مهم ارزیابی کرد .
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان علی رسول زاده با بیان اتفاق نظر اعضای شورای اسلامی شهر و هیئت مدیره شرکت سایپا کاشان در سرمایه گذاری برای ایجاد صنایع قطعه سازی برای این شرکت در کاشان یادآور شد : با ایجاد این شرکت های کوچک  دیگر نیازی به پرداخت هزینه سنگین حمل و نقل قطعات این شرکت از شهرهای دوردست به کاشان نیست و هم از جهتی در کاهش نیروی متقاضی جویای کار بومی میتوان شاهد افق های جدیدی بود که در این زمینه شورای اسلامی شهر کاشان از هیچ کمکی فروگذار نخواهد بود .
وی افزود : یکی از مهمترین دیدگاه ها و نقطه نظرات اعضای شورا در نشست با مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سایپا کاشان استفاده بیش از پیش از نیروهای بومی از جمله در رأس معاونت های شرکت و مشارکت در برخی از خدمات رسانی ها به مردم کاشان بود که امیدواریم با توجه به استفاده این شرکت از پتانسیل های مادی و معنوی منطقه کاشان این توقع بجا در آینده صورت عملی به خود بگیرد .
علی رسول زاده با بیان اینکه برای توسعه و پیشرفت کاشان چاره ای جز جلب اعتماد سرمایه گذاران در بخش های مختلف با تکیه عملی و کاربردی به شعار همدلی و همزبانی نداریم خاطرنشان کرد : برای رسیدن به پیشرفت حقیقی کاشان که حق مسلم مردم نجیب این منطقه است تنها نمی توان به شعار و سخنرانی اکتفا کرد ، چرا که با حرف زدن صرف راه به جائی نمی بریم .
رئیس شورای اسلامی شهر کاشان تصریح کرد : نظر همه مسؤلین اجرائی و شهری کاشان در ایجاد بسترهای مناسب جهت تشویق  سرمایه گذاران به حضور در این منطقه و برداشتن موانع و سدهای پیش روی آنان است چرا که عمده مسیر توسعه کاشان از طریق حضور افراد علاقمند به سرمایه گذاری در منطقه پرپتانسیل کاشان هموار می شود .