رئیس شورای شهر کاشان در نشست مشترک با شورای اسلامی شهر بزرک مطرح کرد: با همه بضاعت مان به توسعه کاشان بزرگ معتقدیم رئیس شورای اسلامی شهر کاشان نگاه شورای شهر به جامعه و شهر را پدرانه و مسؤلانه دانست و تأکید کرد کلان شهرها و شهرهای مرکزی هم باید به شهرهای کوچکتر حوزه مسؤلیتی خود نگاهی از سر وظیفه مندی و مسؤلانه و پیگیر داشته باشند.
 ۱۳۹۴ سه شنبه ۱ ارديبهشت ساعت 0 و 0 دقیقه
رئیس شورای اسلامی شهر کاشان  نگاه شورای شهر به جامعه و شهر را پدرانه و مسؤلانه دانست و تأکید کرد کلان شهرها و شهرهای مرکزی هم باید به شهرهای کوچکتر حوزه مسؤلیتی خود نگاهی از سر وظیفه مندی و مسؤلانه و پیگیر داشته باشند.
به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان علی رسول زاده در نشست مشترک شوراهای اسلامی کاشان و برزک با بیان این مطلب افزود : وسعت نظر اعضای شورای شهر کاشان در دوره چهارم به اندازه ای ست که علی رغم وجود مشکلات ، چالشها و کارهای بر زمین مانده فراوان در کاشان دغدغه توسعه شهرهای کوچکتر اطراف را نیز همیشه به دنبال خود دارد و پیوسته به دنبال همراهی در توسعه همه جانبه این شهرها است.
رئیس شورای شهر کاشان افزود : همه از وضعیت بودجه کشور آگاهی دارند و می دانند مشکلات و معضلات توسعه منطقه کاشان چه چیزهائی است و شورای شهر کاشان مصمم است تا با استفاده از توان و ظرفیت مردم که دوست دارند شهر خود را بسازند به توسعه کاشان بزرگ بیاندیشد.
رسول زاده خاطرنشان کرد: معتقدیم با همدلی و همزبانی مردم و مسؤلان حتی اگر استان شدن کاشان محقق نشود با رفع مشکلات و نارسائی های شهر و منطقه کاشان بزرگ، خود به خود به منظور و هدف نهائی مان که توسعه و پیشرفت کاشان است رسیده ایم.
گفتنی است در این نشست که والی زاده (شهردار بزرک) و جمعی از اعضای شورای اسلامی این شهر حضور داشتند مسائل و پیشنهاداتی همچون ارتباط و تعامل بیشتر مسؤلان شهری و شوراهای اسلامی کاشان و برزک با یکدیگر با هدف مرتفع نمودن مشکلات و چالشهای شهر بزرک ، ایجاد جاده  ارتباطی نزدیک تر بین کاشان و بزرک از طریق روستاهای خنب و دره ، افزایش اتوبوس های واحد بین این دو شهر و ارتقای زیرساخت های گردشگری شهر بزرک مورد بحث و بررسی قرار گرفت.