معرفی هیات رئیسه و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی معرفی هیات رئیسه و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی
 ۱۳۹۶ چهارشنبه ۲۴ آبان ساعت 0 و 0 دقیقه
⚜️ سال اول-دوره پنجم

🔹 معرفی هیات رئیسه و اعضای کمیسیون فرهنگی و اجتماعی 

💠 روابط عمومی شورای اسلامی شهر کاشان