نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان 💠فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدا نیازمند مصوبه و اعمال قانون است 🔶این سفرها برای ما از نظر برداشت تجارب و اطلاعات نحوه مدیریت شهری در سایر کشورها که روی یک موضوع به صورت علمی و تخصصی کارکردند و به نتایج مطلوب رسیدند مفید است.
 ۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۱ آذر ساعت 0 و 0 دقیقه

نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان

💠فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدا نیازمند مصوبه و اعمال قانون است
🔶حسینعلی وکیل، نایب رئیس شورای اسلامی شهر کاشان نیز در ادامه این جلسه با تقدیر از ارائه گزارش خوب، دقیق و حتی یادداشت برداری نکات جزیی توسط دکتر مفرح و ریز بینی وی در مسائل مدیریت شهری گفت: این سفرها برای ما از نظر برداشت تجارب و اطلاعات نحوه مدیریت شهری در سایر کشورها که روی یک موضوع به صورت علمی و تخصصی کارکردند و به نتایج مطلوب رسیدند مفید است.

🔹وی،انتقال اطلاعات و عملیاتی کردن آن را عامل ارتقای مدیریت شهری برای اعضای شورا و مدیران شهری دانست و افزود: تفکیک زباله از مبدا نکته مهم گزارش های دکتر مفرح در سفر به ترکیه هست که می تواند اینجا هم به نحو خوبی روی آن کار عملیاتی کرد.

🔸به گفته مهندس وکیل، فرهنگ سازی برای تفکیک زباله از مبدا در صورتی کارساز و موثر است که در کنار آن هم مصوبه ای برای اعمال قانون باشد به عبارتی دیگر در کنار این فرهنگ سازی تهیه امکانات لازم و حتی اعمال جریمه با جدیت ضروری است.

🔹نایب رئیس شورا با اشاره اینکه در حال حاضر شرکت بازیافت شاید اقداماتی را درراستای فرهنگ سازی تفکیک زباله از مبدا انجام می دهد گفت: ما هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم که رسیدن به این مهم نیازمند ارائه راهکار و تدبیری لازم الاجرا است.

🔸وکیل، ارائه این راهکار و تدبیر لازم را از کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر کاشان و اعضای شورا و شهرداری خواستارشد و گفت: جمع آوری زباله با این هزینه وحشتناک ،وضعیت مناسبی برای شهر نیست. 


🔹🔸دکتر علیرضا مفرح رئیس کمیسیون خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر، مهندس خالدی و مهندس بخشنده به نمایندگی از شهردار در پنجمین اجلاس مجمع شهرداران آسیایی- ترکیه شرکت داشتند.

🔸🔹شایان ذکر است : هفتاد و یکمین جلسه رسمی در بخش اول با ارائه گزارش مفصلی از اجلاس پنجم مجمع شهرداران آسیایی در شهر (Gaziantep ) قاضی آنتپ ترکیه توسط دکتر مفرح، در بخش دوم با ارائه گزارش سفر اعضای شورا به یزد توسط وکیل ، کردمیل، پدرام فر و رئیس شورا، در بخش سوم، با ارائه گزارش اقدامات عمرانی، فنی و فرهنگی اجتماعی محمدحسین واحدیان، مدیر منطقه یک(بافت تاریخی) شهری کاشان و در بخش چهارم با ارائه گزارش دبیر و اعضای ستاد اجرایی نخستین جشنواره بین المللی کتاب کودک و نوجوان برگزارشد.

✅ کانال رسمی شورای شهرکاشان

💠 @kashan_shora